REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach§1 - Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach ul. Kościuszki 14, zwane dalej MOK

2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a MOK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,
c) otrzymania przez Użytkownika od MOK potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.

4. Miejsca kupowane na wydarzenia odbywające się w sali widowiskowej są numerowane – oznacza to, iż wybór miejsca w systemie jest adekwatny do rzeczywistego miejsca na sali.

5. Ceny biletów, oferowanych przez MOK, zawierają podatek VAT.

6. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.

7. Płatności za bilety obsługuje spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia - Agaciński, Działak, Grochowina Spółka Jawna) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73 / 6, NIP 777-30-61-579, REGON 300878437, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

8. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.

9. Bilety pozostają własnością MOK do czasu odnotowania przez MOK potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

10. - bilety zakupione online należy odebrać w Kasie MOK nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia
- przy odbiorze biletów, Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji, otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail,
- osobisty identyfikator transakcji należy zachować w tajemnicy. ECK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


§2 - Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez MOK danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do MOK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez MOK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.


§3 - Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie MOK, MOK będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.


§4 - Postanowienia końcowe

1. MOK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. MOK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w sekretariacie MOK oraz na stronie internetowej www.rezerwacja.mokpabianice.eu